Tükürük Bezi Hastalıkları

Tükürük bezleri major (büyük) ve minör (küçük) bezler olarak ikiye ayrılır.

Detay;

Major tükürük bezleri;
-Parotis
-Çene altı
-Dilaltı tükürük bezlerinden oluşur.

Minor tükürük bezleri;
-Ağız içinde
-Dudakta
-Damakta çok sayıda bulunmaktadır.

Tükürük bezlerinin görevi mikroplara karşı dezenfektan etki yapan, ağzı nemlendiren, sindirime yardımcı tükürük salgısını üretmektir. Günde toplamda yaklaşık 1 litre tükürük salgısı üretilmektedir.

İyi Huylu Tükürük Bezi Hastalıkları

Kendi içinde tümoral olmayan ve tümoral kitle oluşumu ile seyreden hastalıklar olarak değerlendirilir.

Tümoral Olmayan Hastalıklar;
-Akut tükürük bezi iltihapları olarak viral, bakteriyel, tükürük bezi taşları, kronik tükürük bezi iltihapları, ağız kuruluğu sayılabilir.

Bu hastalıklarda tedavi genellikle medikal olsada gerek görüldüğü durumlarda cerrahi tedavide yapılabilmektedir.

İyi Huylu Tükürük Bezi (Benign) Tümörleri

Tümörlerin %70-80’i parotis bezinden kaynaklanmaktadır.Genellikle 50-70 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır.Hastalığın tanısında gerekli KBB muayenesi, radyolojik tetkikler ve ince iğne aspirasyon biyopsisi önemli bir tutmaktadır. Patoloji rapor sonucuna göre tedavi planlanır.
Genel olarak bütün iyi huylu tümörlerde cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Kötü Huylu Tükürük Bezi (Malign) Tümörleri

Baş ve boyun bölgesinde görülen kötü huylu tümörlerin %3-4’ünü oluştururlar. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte radyasyon maruziyeti, viral enfeksiyonlar, çevresel ve genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.
Kötü huylu tükürük bezi tümörlerinde tedavi cerrahidir. Lenf nodu yayılımı var ise boyun diseksiyonu adı verilen cerrahi işlem ile boynun aynı tarafındaki lenf nodları çıkarılır. Büyük ve yayılma riski yüksek tümörlerde ameliyat sonrası radyoterapi verilerek aynı bölgede tümör gelişiminin önlenmesi amaçlanır.

Tükürük Bezi Hastalıkları
Sayfayı Paylaş:

Online Konsültasyon

Uzman ekibimiz, durumunuzun tamamen ücretsiz bir değerlendirmesini yapacaktır.