Заболявания на Слюнчените Жлези

Слюнчените жлези се делят на големи (мажорни) и малки (минорни) жлези.

По-подробно:

Мажорни (големи):

  • - Паротидна
  • - Под челюстта
  • - Под езика.

Минорни (малки);

  • - В устата
  • - На устната
  • - На небцето има много.

Задачата на слюнчените жлези е да произвеждат слюнка, която има
дезинфекционен ефект срещу микробите, овлажнява устата и подпомага
храносмилането. За 1 ден се произвежда около 1 литър слюнка.

Доброкачествени заболявания на слюнчените жлези:

Това са заболявания, които образуват туморна маса, а тази маса може да бъде туморна и не туморна.

Нетуморни заболявания;

Към остри възпаления на слюнчените жлези могат да се причислят вирусни,
бактериални и хронични възпаления, камъни в слюнчените жлези, сухота в
устата.

Въпреки че лечението при тези заболявания обикновено е медикаментозно, при необходимост може да се приложи и хирургично лечение.


Доброкачествени тумори на слюнчените жлези

70-80% от туморите произхождат от паротидната жлеза. Наблюдават се между
50-70 годишна възраст. В диагностиката на заболяването са важни УНГ
прегледи, радиологични изследвания и тънкоиглена аспирационна биопсия.
Според резултатите от патологичния доклад, се планира лечението.
По принцип всички доброкачествени тумори се лекуват хирургично.

Злокачествени тумори на слюнчените жлези

Те представляват 3-4% от злокачествените тумори, наблюдавани в областта на
главата и шията. Въпреки че причината не е известна точно, се смята, че
излагането на радиация, вирусните инфекции, околната среда и генетичните
фактори са от влияние.
Лечението на злокачествените тумори на слюнчените жлези е хирургично. Ако
има разпространение по лимфните възли, лимфните възли се отстраняват с
хирургическа процедура, наречена дисекция на шията. При големи тумори с
висок риск от разпространение, в същата област се извършва прилагане на
следоперативна лъчетерапия. Тя има за цел да предотврати развитието на
тумора.

Заболявания на Слюнчените Жлези
Споделяне на страница:

Онлайн консултация

Нашият екип от експерти ще извърши напълно безплатна оценка на вашата ситуация.