Международни пациенти

Като част от здравния туризъм, ние приемаме нашите пациенти от чужбина и предоставяме здравни услуги в съответствие с техните очаквания.
Освен със здравни услуги, при поискване от нашите пациенти, ние им
съдействаме и при настаняване и превоз в града. Когато е необходимо,
членове на нашият екип, които говорят английски, немски, испански,
италиански, български и арабски, придружават пациентите по време на
транспортиране, настаняване и оперативните процеси. Осигуряваме им и
преводачи на родният им език при поискване.

Превоз (транспорт)

При желание от страна на нашите пациенти, превозът им в границите на
Истанбул се извършва от членове на нашият екип, владеещи чужд език. Тези превози включват всички видове транспортни услуги между хотела, клиниката и болницата.

Настаняване

Пак при желание на нашите пациенти, се правят резервации и се осигурява
настаняване в хотели, намиращи се в близост до нашата клиника или
болниците, където ще се извърши операцията/процедурите.

Операция

Препоръчително е пациенти, идващи от чужбина, да дойдат в Истанбул най- късно един ден преди операцията. Същия ден се извършва подробен преглед, правят се снимки и симулации. След прегледа, пациентът се преглежда и от анестезиолог и се правят необходимите кръвни изследвания. След контролните прегледи и резултатите от изследванията, ако пациентат няма здравословни проблеми, които да пречат на операцията, на следващият пациентът може да се оперира. Операциите се извършват в най-съвременни, акредитирани от JCI болници. Пациентът се изписва на следващия ден след операцията. Една седмица след операцията предстои преглед. След 1-вата седмица се прави следоперативен контрол и нашите пациенти вече могат да се върнат по домовете си.

При престоя ви в Истанбул, услугите с които можем да ви помогнем;

 • Подкрепа с преводач
 • Час за срещи с медицинските леца
 • Комуникация с международните застрахователни компании
 • Хотелски резервации
 • Вземане от Летището и изпращане до летището
 • VIP стаен сервиз
 • Помощ за разбиране на инструкциите на лекаря
 • Проследяване и предоставяне на медицинските доклади на пациента
 • Съдействие при процедурите за плащане
 • Осигуряване на комуникация на пациента с лекуващия лекар след лечението
 • След завръщане на пациента в страната си, координация на комуникацията с лекуващият лекар.
Споделяне на страница:

Онлайн консултация

Нашият екип от експерти ще извърши напълно безплатна оценка на вашата ситуация.